Certificeringen en downloads

Betrouwbaar en vakkundig

A&T Personeelsgroep hecht veel waarde aan kwaliteit en voldoet dan ook aan alle eisen die gesteld zijn binnen ons vakgebied. Hierdoor zijn wij in het bezit van de onderstaande certificaten:

NBBU

A&T Personeelsgroep is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Een NBBU-onderneming staat voor vakkundig, professioneel en betrouwbaar en voldoet dan ook aan de hoogste kwaliteitseisen. De NBBU-CAO voor Uitzendkrachten vormt een uitstekende balans tussen flex en zekerheid.

NEN 4400-1

A&T Personeelsgroep is NEN 4400-1 gecertificeerd. NEN 4400-1 heeft het doel om opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid te verschaffen over het nakomen van fiscale verplichtingen met betrekking tot de inhuur van arbeidskrachten.

Stichting Normering Arbeid

A&T Personeelsgroep is in het bezit van het SNA-keurmerk. Middels dit keurmerk worden voor onze opdrachtgevers de risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid beperkt.

G-rekening

De term G-rekening staat voor een Geblokkeerde rekening. Deze rekening wordt gebruikt door betrouwbare uitleners van personeel. A&T Personeelsgroep’s dochterondernemingen hebben de genoemde G-rekening en zijn verplicht de rekening te gebruiken om betalingen te kunnen doen van loonheffingen en BTW aan de belastingdienst. 

Door het gebruik van de G-rekening wordt u beschermd tegen eventuele aansprakelijkheidskwesties die voortvloeien uit de WKA (Wet Keten Aansprakelijkheid) door de Belastingdienst rond loonheffingen. Door het gebruik van de de G-rekening is de kans zeer klein dat de Belastingdienst u door de WKA kan belasten voor niet afgedragen sociale lasten en BTW.

Op onze factuur wordt apart het bedrag aangegeven dat op de G-rekening betaald dient te worden. Dit bedrag is voldoende om u in te dekken. Vanuit de G-rekening worden de loonheffingen en de BTW aan de Belastingdienst betaald. 

A&T Personeelsgroep is aangesloten bij Stichting Fonds Uitzendbranche.
Deze stichting heeft als doel het financieren van projecten die betrekking hebben op drie thema’s: opleidingen, arbeidsomstandigheden in de branche en naleving van de CAO voor uitzendkrachten.
Voor deze projecten zijn twee stichtingen opgezet: Doorzaam & Stichting Naleving Cao Uitzendbranche (SNCU). Als u als werkgever de SFU-premie heeft voldaan, dan kunt u gebruik maken van de diensten van de twee stichtingen.

Stichting DOORZAAM heeft als doelstelling om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren door middel van een integrale aanpak. Door de SNCU wordt toegezien op de naleving van de cao’s. Dit helpt om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Door de SFU hoeven de twee onafhankelijke stichtingen niet afzonderlijk een bijdrage te vragen aan de werkgevers. De bijdrage aan de SFU wordt eenmaal per jaar vastgesteld en deze premie wordt door de NBBU en ABU gecommuniceerd aan hun leden, maar geldt uiteraard voor alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de SFU cao vallen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers.

Download onze verklaringen en certificaten

Wilt u kopieën van onze verklaringen en/of certificaten voor uw eigen administratie? Geen probleem! Hieronder kunt u alle – voor u belangrijke – documenten inzien en downloaden.

Algemeen

NBBU Lidmaatschap
Kijk voor meer informatie op www.nbbu.nl.

NEN 4400-1
Kijk voor meer informatie op www.normeringarbeid.nl.

Vacatures per vakgebied

Vestiging Malden

Steiger 8
6581 KZ MALDEN
+31(0)24 35 83 980
+31(0)6 105 673 97
info@aentpersoneel.nl
Plan een route via
Google Maps of 9292ov.nl.

Vestiging Oss

Randmeer 32
5347 JW OSS
+31(0)412 820 222
+31(0)6 105 673 97
info@aentpersoneel.nl
Plan een route via
Google Maps of 9292ov.nl.